dichter/schrijver


BIDDEN

 

Laten we bidden

En een kaars aansteken

Voor de zieken

Die naar adem snakken

En de doden

Die stierven in eenzaamheid

Het virus nam hen wreed te pakken

Moedig is en was hun strijd

Wij denken ook aan de verwanten

En het zorgpersoneel

Dit drama heeft diverse kanten

Het wordt ons allen soms teveel

Dan kunnen we alleen nog bidden

Buigen wij slechts het hoofd voor God

Want Hij is altijd in ons midden

En bepaalt uiteindelijk ons lot

 

ASTRID van Pieterson

03/04/2020


COVID-19

 

 

PANDEMISCH

ONGEKEND

GENADELOOS

GRENSOVERSCHRIJDEND

 

ADEMLOOS 

ONMACHTIG

WERKELIJKHEID

LEVENSGEVAARLIJK

 

OUDEREN

ZWAKKEREN

MORTALITEIT

BOVENGEMIDDELD

 

SOCIALE

ONTHOUDING

RIGOREUZE

NOODMAATREGELEN

 

NONCHALANT

WEGWUIVEN

ONVERANTWOORD

ONTKENNINGSGEDRAG


INPERKING

EFFECTIEF

VASTBERADEN

SOLIDARITEIT


ASTRID van Pieterson   15 Maart 2020

 

 

 


SECOND LOVE

 

Tweedehands genot

Puur bevrediging

Van lusten

Dat doen

De onbewusten

Het maakt zoveel kapot

 

Liefde ongegrond

Verklaard en verjaard

Vertrouwen

Beschaamd

Diep gapend is

De wond

 

Kortstondig plezier

Als dwaze vuurpijl

Prematuur 

Gedoofd

De druiven zuur

Niet beter dan 

Een dier

 

De mens ontwricht

Normen en waarden

Vermeden

Zelfzucht

Vervaagt de zeden

Een liefdeloos

Gezicht

 

Wees wijs en oprecht

Maak je niet schuldig 

Aan verraad

Dat slechts 

Alleen maar schaadt

Je wezenlijk 

Onthecht

 

Astrid van Pieterson  

5 maart 2020