dichter/schrijver/AMATEUR FOTOGRAAF


FOTO'S OPVRAGEN

STUUR REACTIE NAAR:

astridvanpieterson@gmail.com


MENU

ALS U EEN SMARTPHONE OF TABLET GEBRUIKT KLIK DAN OP HET WITTE MENUBALKJE MET DE ZWARTE STREEPJES OM DE GEWENSTE PAGINA TE SELECTEREN!!!!!!!  BLIJF NIET OP DE VOORPAGINA HANGEN!!!

Zit u thuis achter de computer scroll dan maar boven en u ziet de nummers van de pagina's en klik de gewenste pagina aan.


OPGELET!!!

ER ZIJN INMIDDELS 9 PAGINA'S!!!!

BEKIJK NIET ALLEEN DE EERSTE PAGINA.

LAAT U VERRASSEN!!!

PRAKTISCH:  

Na de voorpagina komt de laatste pagina eerst!!!

Dan heeft u met minimale inspanning steeds het meest recente gedicht onder ogen!!!

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EMAIL:

          info@astridvanpieterson.nl


LIEVE MENSEN ATTENTIE!

De door mij geschreven gedichten en verhalen mogen zonder mijn persoonlijke toestemming niet in het openbaar door derden worden gebruikt.

Echter laat eenieder er individueel van genieten. Ik wens u veel leesgenot toe!

Mijn volledige naam luidt:

                                               Aviél Astrid van Pieterson


OPGELET!!!

 

DEZE WEBSITE IS DYNAMISCH!!! 

ER KOMT

REGELMATIG

WEL EEN GEDICHT BIJ.                                                


WEZENLIJK ANDERS

Astrid van Pieterson werd in 1957 geboren te Dordrecht en groeide op in een warm middenklasse gezin. H.B.O. medisch geschoold met een speciale aanleg en belangstelling voor talen. Debuteerde ooit in haar prille jeugd met een gedichtje over Heks Mien in de kinderrubriek van tante Dinie in de toenmalige regionale krant De Dordtenaar. Astrid werd opgevoed in een omgeving waarin de aandacht voor de kwetsbare medemens centraal stond. In deze tijd waar het kille neo-liberalisme hoogtij viert en men het menselijk aspect totaal uit het oog dreigt te verliezen, meent zij haar sociaal en geestelijk erfgoed met de pen te moeten veiligstellen. In deze samenleving moet het volgens Astrid: WEZENLIJK ANDERS Met oog voor al het kleine en al het kwetsbare!


WEZENLIJK ANDERS

 

 

Wezenlijk anders

 Altijd al geweest

 Past niet bij Nederlanders

 In de hokjesgeest

 Ben een vrije vogel

 Houd niet van het gareel

 Ontliep mentaal de kogel

 Echter hoog is mijn moreel

 Na alle tegenslagen

 Kreeg het leven mij niet klein

 Z'n lot moet ieder dragen   

Ook al is het soms niet fijn   

Nu wil ik dienstbaar wezen 

Voor mensen zonder stem

Blijf mijn gedichten lezen   

Dat verzoek ik u met klem

Laten we samen strijden

Maak de wereld weer sociaal

Voorkom onnodig lijden                                                                                                   

Begin op kleine schaal

Symbolisch ketting rijgen

 Samen hand in hand

 Armoede overstijgen

 Eerst hier in Nederland !!!!!!!!

 

                     Astrid van Pieterson

 

 

 


MEDEDOGEN

 

Mededogen is een rechte lijn    

 Van hart tot hart

 Van mens tot mens

  Het onbetwiste recht

  Om zonder omhaal, zo heel echt.

   In je diepste smart en pijn

   Erkend te zijn

 

                     Astrid  van Pieterson


HET HEK

 

Het hek

Onzichtbaar neergelaten   

Wat gek    

Debarrière tussen arm en rijk

Het hek   

Wat zijn we het gaan haten 

Wat gek    

Die term sociaal ongelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Dat hek

Heeft velen uitgesloten

Verrek

Geen deel meer aan de maatschappij

 Dat hek

 Heeft ons vaak teruggefloten

 Verrek

 Wij horen er niet bij

  Wiens hek

   Moeten we af gaan breken?

   Toch gek

    Dat het überhaupt bestaat

    Wiens hek

    Hebben wij te vaak bekeken?

    Toch gek 

    Dat men dit gebeuren laat

 

 

     Geen hek

     Heeft recht om af te scheiden

      Te gek

       Het moet worden geslecht!

        Geen hek

       Mag ons meer laten lijden!

       Te Gek

       Dat hek dat is er echt!!!

     

          ASTRID van Pieterson

 

.

 Ik lig in mijn bed

De regen tikt zacht

Warm en behaaglijk

Verglijdt dag in nacht

Het onbewuste mag komen

En ontwaakt in mijn dromen

Nu is onmacht aan zet

 

 

 Ik ben aan het dwalen                 

  Kom toch met me mee

  Op zoek naar de vrouwen

   Die vol zijn van vree

   En toen het noodlot kwam storen

    De moed niet verloren

    Onthoudt hun verhalen

 

 

                                                                                                         Ik droom van een land

                                                                                                        Waar rijken niet stelen

                                                                                                        Zonder voedselbanken

                                                                                                        Men eerlijk kan delen

                                                                                                        Vol respect voor het leven

                                                                                                         Alles nemen wordt geven

                                                                                                          Medemens relevant

 

 

Zal het ooit komen?

De hebzucht voorbij

Starre wetten ontkracht

Geen nieuwe slavernij

Empathie gaat regeren

Slechts de tijd zal het leren

O’ land van mijn dromen

                                                                                                 ASTRID van Pieterson


WARE RIJKDOM

 

Een mens is pas echt arm

Als ie niet meer delen wil

Dan is hij ijskoud en niet warm

Zelfgenoegzaam, uiterst kil

 

Een mens is pas echt arm en niet rijk

Als hij met een tunnelvisie

Overtuigd van eigen gelijk

Een ander uitsluit met precisie

 

Een mens baadt pas in overvloed

Als hij vol barmhartigheid

Met een liefdevol en ruim gemoed

Die ander respecteert in zijn eigenheid

 

ASTRID van Pieterson

Einde van deze pagina.

Zie ook pagina 2,3,4,5,6,7,8,9

Mobiele gebruikers:

Klik het menu aan.

Het vakje bovenaan

met al die streepjes

En klik op pagina 2,3,4,5,6,7.8,9!!!!!!!

 

 

U KOMT OP DE VOLGENDE PAGINA'S

DOOR NAAR DE BOVENKANT VAN

DEZE PAGINA TE GAAN EN HET

NUMMER VAN EEN VOLGENDE PAGINA

TE KLIKKEN.  MOBIELE GEBRUIKERS

OPGELET: KLIK OP DE STREEPJES 

BOVENAAN DE PAGINA EN KIES

PAGINANUMMER.

PRAKTISCH:

Na de voorpagina komt de laatste pagina eerst! 

Dan heeft u met minimale inspanning steeds het meest recente gedicht onder ogen!